Convocatoria Assemblea Ordinària AMPEL

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària, destinataris Socis i Sòcies d’AMPEL: 

Us convoco per encàrrec dels membres de Junta a celebrar l’Assemblea Ordinària de socis i sòcies, que es durà a terme el dimecres 14 de febrer de 2024, a les 19 h a La Masoveria de Can Tinturé amb l’ordre del dia següent: 

1. Aprovació, si s’escau de l’acta anterior. 

2. Presentació i aprovació de l’estat de comptes de l’any 2023. 

3. Quotes: aprovació, si s’escau, de la presentació de quotes de l’any 2024. 

4. Proposta de renovació de la Junta Directiva. 

5. Presentació de les properes activitats. 

6. Torn obert de paraules. 

La secretaria,

M. Lluïsa Borrull Povill 

Donat la importància dels temes a tractar us demanem el màxim interès i presència. 

Us hi esperem, gràcies per endavant 

Salutacions cordials

Junta d’Ampel