Conferencia: Gaudí v.s. Brú del 30 de novembre de 2022

La conferència que la doctora Marta Saliné va fer, explica les trobades que tenien ambdos personatges a l’hora de disenyar rajoles a la fàbrica Pujol i Bausi.

Va plantejar les diferents concepcions de la creació del mosaic modernista: la més classica realitzada en els taller d’ofici; tessel·la a tessel·la i la variant anomenada  trencadís, realitzada per operaris de la construcció que s’extent per l’àmbit popular. A partir de l’anecdota recollida per Brú on Gaudí indicava “a grapats s’han de tirar o no acabarem mai!”   Marta Saliné va anar desgranant els origents, l’evolució i les variants de mosaics. En el recorregut es va veure com en un moment concret, arquitectes i productors barregen : tècniques, materials i formes creant un tipus d’Art única a tot Europa.