ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS CELEBRADA EL 14 DE DESEMBRE DE 2022

Assemblea General Ordinaria corresponent a 14 de desembre de 2022 a la sala de la Masoveria de Can Tinturé i a les 19 hores amb el següent ordre del dia:

PUNT 1.- Ratificació de l’acta de l’Assemblea anterior

PUNT 2.- Memòria de les activitats del any 2O22

PUNT 3.- Programació d’activitats pel 2023

PUNT 4.- Informació i aprovació, si s’escau, dels comptes del 2021

PUNT 5.- Pressupost per a l’any 2023

PUNT 6.- Renovació de  la Junta

PUNT 7.- Precs i preguntes

DESCRIPCIO DELS ACORDS

PUNT 1.- Ratificació de l’acta de l’Assemblea anterior

S’ha aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea de l’any 2021.

Punt 2.-Memòria d’activitats 2022

12è Gener Ceràmic: La Sra. Madola ha estat l’artífex de les conferències amb el títol genèric “RELACIÓ ENTRE ORIENT I OCCIDENT”

1a conferència: “La meva obra, el Japó i la natura” a càrrec del Sr. Jordi Serra Moragas.

2a conferència: “La ceràmica xinesa, l’imperi de l’or  blanc” a càrrec de la Sra. Mercè Tiana.

3a conferència: ”  Korea, una experiència multicultural” a càrrec de la Sra.M. Àngels Domingo (Madola).

La valoració ha estat molt positiva per l’interès del contingut de les conferències que han estat molt ben rebudes i han atret un nombre elevat d’assistents que omplien la sala.  

El 9 de març el Sr. Ricardo Campos ens va fer la xerrada “Un passeig per la Serra de Collserola”. Va presentar diferents rutes amenitzades amb vistes fixes  dels diferents recorreguts.

El 26 de març vàrem fer una sortida a les Terres de l’Ebre. Al matí vàrem fer una visita guiada per la ciutat de Tortosa : Modernisme amb l’antic escorxador i la casa Grego, exteriors de la catedral i casc antic, el portal del Romeu, els Reials Col·legis de St. Jaume i St. Maties, de St. Jordi i St. Domènec que formen el conjunt monumental renaixentista més important de Catalunya, i finalment el Museu i  la Catedral de Sta. Maria de diferents estils arquitectònics marcats pel pas dels anys de construcció. Destaca el retaule de fusta policromada de l’altar major i la capella dedicada a la Mare de Déu de la Cinta patrona de la ciutat.

Després de dinar a Tortosa vam anar a Mas de Barberans a visitar el Museu de la Pauma (margalló) destinat a revaloritzar l’ofici de cistelleria i llata i promoure la creació d’antics i  nous productes artesanals.

A la primavera va ser molt interessant la xerrada i posterior visita al Parc Güell acompanyats per el President d’Ampel Sr. Josep Benedico gran coneixedor del lloc.

Com ja sabeu, el viatge cultural programat per Terol no es va poder fer per problemes de salut dels organitzadors.

 Després de l’aturada de les activitats a causa de problemes de salut del President  organitzador i el període estiuenc, es proposen les següents: 

5 d’octubre: Acte al Robert Brillas per donar a conèixer el treball tant important que impulsa AMPEL  en relació a l’adequació , la valoració i el coneixement del patrimoni de la Rajoleta.

AMPEL està preparant l’edició d’un llibre basat en l’informe fet per dos reconeguts experts valencians que serà de gran rellevància per donar a conèixer aquest patrimoni únic i singular d’Esplugues.

Sortida per terres tarragonines, però es va haver de desestimar per estar en obres els espais a visitar.

Sortida per completar la visita a Banyoles. També es va haver de suspendre per falta de gent interessada. 

El 30 de novembre la Dra. Marta Saliné va deleitar-nos amb la xerrada “GAUDÍ  VS  BRU”

plantejant les diferents concepcions de la creació del mosaic modernista amb els orígens, l’evolució i les variants dels mosaics (tessel·les, trencadís,…) i com convergeixen arquitectes i productors barrejant tècniques, materials i formes creant el moviment Modernista únic a Europa.

Punt 3.-Programació d’activitats pel 2023

Es presenta la tretzena edició del Gener Ceràmic 2023.dedicada a l’Arquitecte Antoni Ma. Gallissà.i Soqué.

La primera l’11 de gener: Antoni Ma. Gallissà i Soqué (1861-1903). Un arquitecte selecte i refinat de la “nova” escola catalana d’arquitectura”

Ponent: Dra. Mercè Vidal Jansà, sòcia.

Segona: 18 de gener: Mirades creuades, l’obra de Gallissà i la producció de Pujol i Bausis.

Ponent: Sra.Carme Comas Camacho , directora dels Museus d’Esplugues.

Tercera el 25 de gener: Noucentisme, perspectives a les noves generacions.

Taula col·loqui amb la Dra. Mireia Freixa en Història de l’Art i el Sr. Josep Antoni Cerdà membre de la Junta de l’Associació Catalana de Ceràmica.

Cloenda de l’acte amb la participació del Dr. Arquitecte Sr. Antoni de Moragues i Spà.

Al febrer intentarem recuperar la sortida a terres tarragonines.

Al març es programarà una sortida per terres de la Segarra amb l’assessorament de la sòcia Dolors Orobitg.

Es programarà el viatge tradicional per la 2a. Pasqua (26, 27, 28 i 29 de maig)

Punts 4 i 5.- Informació i aprovació, si s’escau, dels comptes del 2021 i Pressupost per a l’any 2023

En l’aspecte financer i de tresoreria, els comptes d’aquest any 2022, han destacat per la seva continuïtat amb els exercicis anteriors, la contenció en la despesa ha estat i és un factor obligat per a la bona marxa d’AMPEL, en aquest sentit les entrades que hem tingut tant la provinent de la subvenció  de l’Ajuntament d’Esplugues com l’aportada pel cobrament de les quotes dels socis s’han equilibrat amb les sortides pels conceptes de publicitat, sortides culturals, gestoria, despeses diverses i malgrat les bestretes efectuades a hotels i guies culturals en aquest cas la sortida a Terol, que no es va poder efectuar per causa de força major, pràcticament el resultat de la diferència entre entrades i sortides han estat harmòniques i pràcticament amb un saldo zero. és a dir compensat.

Menció a part és comentar que les despeses bancàries s’han disparat motivades per les comissions de manteniment i d’altres que ens han cobrat, situació que quan hem anat a altres entitats bancàries, aquesta situació era la mateixa o en algun cas ens han ” ensenyat la porta  “, és a dir aquesta Associació Cultural no interessa a la banca i suposo que cap. No es presenta pressupost.

Punt 6– Renovació de  la Junta

No s’ha presentat cap persona interessada per formar part de la nova junta.

Punt 7.- Precs i preguntes

Varen sorguir diferens preguntes a temes relacionats amb les activitatas i del llideratge de la Associació que s’heurà que resoldre aquesta últim, en una futura Assemblea General Extraordinària.

El President                                                                 La Secretària

Acabem l’acte desitjant-nos bon Nadal i bon Any amb una copeta de cava.

Per raons internes es podrá modificar aquest contigut.