Carta de presentació nova Junta d’AMPEL

Amb aquest escrit volem notificar-vos el canvi de la nova Junta aprovada en la passada assemblea general de socis i sòcies d’AMPEL celebrada a La Masoveria de Can Tinturé el dia 14 de febrer de 2024.Per aquells que no vàreu poder assistir-hi, us informem que les persones que formen part del nou equip i que han estat vinculades des de fa temps a l’AMPEL, treballarem amb molta il·lusió per donar un renovat impuls a la nostra associació enfortint les nostres activitats i, si és possible, fer créixer el grup de socis i sòcies que en formem part.

Volem mantenir l’alt nivell d’excel·lència en la nostra habitual programació d’activitats, vinculades al món de l’art, la ceràmica i el patrimoni que han estat sempre els eixos centrals de la nostra associació. Per altra banda, més que mai, us demanem el vostre suport i participació en aquesta nova etapa de continuïtat d’AMPEL.

Com vàrem avançar en l’assemblea, volem iniciar un procés obert i participatiu de les activitats de la nostra associació. És per aquest motiu que us volem animar a col·laborar o fer aportacions i suggeriments  assistint a les reunions periòdiques de la Junta rectora d’AMPEL. S’ha fixat que  seran els darrers dimarts de mes a La Masoveria de Can Tinturè . Per aquest motiu, s’informarà convenientment a través de la web i d’altres mitjans les dates de reunió.

Aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que, tal com es va decidir en l’assemblea passada, es mantindran els mateixos imports de les quotes anuals. Durant el mes de març es procedirà a l’enviament dels rebuts corresponents a l’any 2024. Us agrairem que ens informeu en el termini de 15 dies a partir de la recepció d’aquest comunicat, de qualsevol canvi de les vostres dades personals per garantir la vostra correcta recepció. S’adjunta un breu imprès on podreu informar sobre aquests canvis produïts en les vostres dades (adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i/o compte bancari).

Per últim, us avancem que el dia 10 d’abril  hi ha prevista la conferència “Domènech i Montaner i el seu equip d’artesans i industrials” a càrrec de la nostra sòcia i catedràtica d’Història de l’Art, Mireia Freixa. Més endavant, us ampliarem la informació.

Acompanyem el formulari de contacte on es fan constar les noves dades de contacte i comunicació d’AMPEL.

Ens retrobem ben aviat.

EL PRESIDENT

Víctor Setoain

www: ampel.entitats.esplugues.cat/

e-mail: amicsampel@gmail.com

Instagram: ampel.esplugues

Tel. Museus d’Esplugues 93 470 0218 

FORMULARI DE CONTACTE 
  
NOM /COGNOMS 
ADREÇA 
TELÈFON 
e-mail 
COMPTE BANCARI