Assemblea anual de socis

Reportatge fotogràfic de l’assemblea del 14 de decembre 2016

El dimecres 14 de desembre es celebrà l’assemblea ordinària anual de socis i sòcies d’AMPEL, amb una notable assistència.

Després de la salutació per part de la presidenta Mercè Vidal, va començar l’assemblea amb el primer punt de l’ordre del dia, la lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, a càrrec de Laura Sanagustín.

Seguidament la Marta Sabaté va fer les explicacions del funcionament del facebook de l’associació.

L’informe d’activitat anual el va fer en Lluís Latorre visitant en directe la pàgina web, ja que tota l’activitat de l’any amb fotografies i comentaris es troba sempre actualitzada al web, així va ser una manera d’estimular les persones assistents a visitar-la habitualment.

L’estat de comptes va ser exposat per en Frederic Piqué, que amb les seves explicacions va deixar palès la bona salut econòmica de l’associació.

Un cop aprovats els punts més administratius i de gestió de l’assemblea, passàvem a propostes de futur. En primer lloc, en Ricardo de Campos va fer un extensa i magnífica explicació, a través de PowerPoint, de la sortida cultural a OSCA programada per principis de juny, amb un itinerari proposat molt interessant.

La directora del museu feu na Roser Vilardell una exposició de les rajoles de mostra produïts per la fabrica Pujol i Bausis motiu del present ofert al socis. També hi participa el regidor Albert Comelles presentant la ultima reproducció de la ceràmica de la ja extensa col·lecció existent.

Seguidament el Dr. Jordi Setoain anunciava la propera publicació del segon llibre d’AMPEL “Historia de la Ceramología” prevista per al mes de febrer. Serà un volum probablement de més de 400 pàgines i que en aquests moments està en fase de correcció de galerades d’impremta.

Es  donava per acabada l’assemblea, amb el repartiment del regal per als socis: una làmina on es reprodueixen alguns models de rajola produïts per la fabrica Pujol i Bausis.

I finalitzàvem amb un  xeflis per brindar pel nou any

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Assemblea Anual de Socis

Reportatge fotogràfic de l’assemblea i el brindis desitjant bones festes a tots els presents i recull de l’acta amb els acords presos per majoria.

 ACTA 16 DESEMBRE 2015 ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Reunits a la Masoveria de Can Tinturé i havent-hi prou quorum es pot celebrar l’Assemblea General de Socis; s’inicia a les 19.15h.

1- Lectura i aprovació de l’Acta anterior. S’aprova per unanimitat.

2- Exposició per part de Tesoreria de l’estat de comptes.  És acceptada

3.- Precs i preguntes. No ni han

4.- Acords de l’ Assemblea.-

Arrel de l’exposat per Tresoreria es va acordar per unanimitat que, per no produir-se tanta diferència entre la subvenció de l’Ajuntament i el recapte de les quotes de socis, es procediria al següent:

. Passar la quota de socis jubilats de 15 € a 20 €

. Passar la quota de soci de 30 € a 35 €

. En les visites organitzades per Ampel els no socis haurien d’abonar la quantitat de

5 €. Això s’ha de tenir en compte quan es faci el cartell anunciant l’activitat.

5- Observacions addicionals.-

Es va  insistir que el soci/a freqüenti la pàgina web d’Ampel, ja que és un dels mitjans de comunicació que sempre està actualitzat; és un mitjà a més interactiu i, d’altra banda,  s’està procedint a crear un link amb el correu del soci. Altrament, es recomanà que es deixessin comentaris i opinions respecte a les activitats d’Ampel.

6- Es projectà una part del documental referit a “Cal Trepat “de Tàrrega i es passà a fer una petita degustació per despedir l’any.

L’Assemblea s’acabà a les 20.45h.

Esplugues de Llobreagt, 17 de desembre de 2015

Signat: Presidenta i Tresorer

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *