ASEMBLEA GENERAL DE SOCIS CELEBRADA EL 15 DE DESEMBRE DE 2021

ASEMBLEA GENERAL DE SOCIS CELEBRADA EL 15 DE DESEMBRE DE 2021 CORRESPONENT ALS ANYS 2020 i 2021

ORDRE DEL DIA

PUNT 1.- Ratificació de l’acta de l’Assemblea anterior

PUNT 2.- Memòria de les activitats dels anys 2020 i 2021

PUNT 3.- Programació d’activitats pel 2022

PUNT 4.- Informació i aprovació, si s’escau, dels comptes del 2020 i 2021

PUNT 5.- Pressupost per a l’any 2022

PUNT 6.- Renovació dels càrrecs de la Junta

PUNT 7.- Precs i preguntes

PUNT 1.- S’aprova por unanimitat l’acta de l’assemblea de l’any 2020.

PUNT 2.- El 26 de febrer del 2020 vam fer la 3a conferencia del Gener Ceràmic, L’arquitectura amb fang a Mèxic, i la sortida a Banyoles prevista pel 14 de març es va haver de cancel·lar pel confinament ordenat a partir del dia 13 de març. A partir d’aquí i seguint les normes i recomanacions de sanitat, vam aturar les nostres activitats col·lectives, que no les activitats institucionals.

Des de la Junta, vam posar en marxa un estudi extern sobre el que avui és el Museu de La Rajoleta, antiga fàbrica Pujol i Bausi. Es va demanar a les dues persones que avui dia estan considerades com a millors expertes en el tema a l’estat Espanyol, les dues de València, ens fessin un estudi detallat de les diferents tipologies de forns existents actualment en el recinte de La Rajoleta. Per causa de la pandèmia es va retardar  la seva entrega, prevista per a finals del 2020 i  ens ha sigut entregat a mitjans del 2021. Immediatament el vam fer arribar a l’ajuntament on ha tingut una magnífica acollida tal i com la senyora alcaldessa va manifestar a la directora dels MEL i membre de la Junta d’Ampel. El mateix van fer els regidors d’urbanisme i de cultura.

A l’entrega de premis Angelina Alós d’aquest 2021, el regidor d’urbanisme senyor Eduard Sanz, que actuava com alcalde accidental, va dir públicament que el 2022 es posaria en marxa la musealització definitiva de La Rajoleta.

Tanmateix,  i per desig exprés del doctor Setoain, els mateixos autors de l’estudi estan ampliant el mateix com a base per a la confecció d’un llibre on quedi constància l’important patrimoni que té la Vila d’Esplugues. Altres capítols que completaran el llibre els escriuran membres de la Junta.

El 25 d’abril de 2021 vam reprendre les activitats col·lectives amb la presentació del llibre “El Park Güell i els seus orígens, 1894-1926” a càrrec de Mireia Freixa, doctora en història de l’art i membre d’Ampel. El tema era prou interessant però la assistència va ser molt petita per les circumstàncies de la Covid.   

Durant aquest tercer trimestre s’ha programat i desenvolupat un cicle que em batejat com “l’estiueig” amb tres activitats: visita al Museu de les Puntes d’Arenys de Mar per veure l’exposició “Estiueig de proximitat, 1850-1950”, realitzada el 16 d’octubre; conferència “L’estiueig al Baix Llobregat”, a càrrec de la senyora Mercè Vidal, de qui no calen presentacions; i una sortida a Banyoles el 27 de novembre on, entre altres coses, es visitaven “Les Pesqueres” que era el punt relacionat amb l’estiueig. Comentar que per la sortida del març del 2020 hi havia llista d’espera i aquesta vegada ens hi vam apuntar només 21 persones. Continua havent-hi “precaució”.

Amb l’assemblea d’avui tanquem els actes de l’any 2021.

PUNT 3. Amb les reserves pertinents per la pandèmia, la Junta ha programat el calendari següent:

Gener Ceràmic amb el títol de “Relació entre Orient i Occident” on confronta la ceràmica de dos llocs tan allunyats geogràficament i de cultures tan diferents:

26 de gener: “La meva obra, el Japó i la natura” a càrrec de Jordi Serra.

09 de febrer: “La Ceràmica Xinesa. L’imperi de l’or blanc” a càrrec de Mercè Tiana.

23 de febrer:” Korea, una experiència multicultural” a càrrec de “Madola”

Al mes de març es farà una sortida per terres tarragonines. Començarem per visitar el Parc Samà com a primer pas per, posteriorment, visitar el Park Güell en una matinal de dissabte, possiblement el 2 d’abril. Seguirem cap a Mas de Barberans on visitarem el Museu de la Pauma. Seguirem cap a Tortosa per fer alguna de les rutes possibles per la ciutat.

Al mes de maig en Ricardo de Campos, membre de la Junta, ens farà una xerrada sobre la serra de Collserola acompanyada de diapositives. Posteriorment, es proposarà alguna ruta a peu per visitar-ne alguna zona.

Com a viatge cultural de 4 dies, intentarem recuperar la sortida per la província de Terol que vam haver de cancel·lar. La segona Pasqua cau al mes de juny per la qual cosa els dies serien el 3, 4, 5 i 6 de juny.

Pel mes de setembre està previst fer una sortida a la Segarra, terra de castells de frontera, per visitar les Esteles Discoïdals de Sanaüja, el conjunt de Montfalcó murallat i la bodega Cooperativa modernista de Sant Guim de Freixenet.

Pel mes d’octubre estudiarem alguna conferencia completada amb una sortida matinal.

El mes de novembre confeccionarem una sortida a la Torra del Pallaresos per visitar la Casa Bofarull transformada a estil modernista per l’arquitecte Jujol. Seguirem amb la visita al Castell Monestir de sant Miquel d’Escornalbou a la localitat de Riudecanyes. Més endavant completarem la sortida.

Finalment, al desembre tindrà lloc el concurs de fotografies fetes durant les sortides de l’any 2021-2022, i amb un brindis, els socis de l’AMPEL es desitjaran unes molt bones festes.

PUNT 4.- Any 2020  Ingressos 2.253  €; Sortides 2.419  €   diferència -166 €

 Els ingressos  corresponen al cobrament de les quotes dels socis i a la subvenció de l’Ajuntament. D’aquesta, AMPEL va renunciar a 1.700,- € del total dels 2023,- € que  havia de rebre d’acord amb el conveni en vigor,  per tant, només em vam rebre 323,- €. Això es va fer degut a que en un ple ordinari es va aprovar per unanimitat destinar per aliments  les subvencions que no poguessin gastar les entitats degut a la pandèmia.

Les sortides bàsicament corresponen a les minutes dels conferenciants, la publicitat, la gestoria i a la bestreta de 600,. € a l’Hotel Balfagón de Cantavieja. Això fa que, en realitat, no hi haguessin hagut pèrdues al tancament de l’exercici.

ANY 2021:  Ingressos 3.767 €;   Sortides  3.455 €   diferència 312 €

Els ingressos  corresponen al cobrament de les quotes dels socis i a la subvenció de l’Ajuntament. Aquesta, va ser de 1962 €, un 3% menys que els anys anteriors, per reducció a totes les entitats d’aquest percentatge aprovat en ple ordinari de l’Ajuntament.

Respecte a les sortides, bàsicament es corresponen a les despeses originades per la visita cultural a Arenys, que la va sufragar totalment AMPEL, un petit dèficit de 257.- € de la sortida a Banyoles, partides com són la publicitat, conferenciant, assegurança, etc i el desemborsament extraordinari de 1.200,- € corresponent als honoraris dels dos especialistes valencians en ceràmica pel seu informe sobre els forns existents al Museu de La Rajoleta. 

PUNT 5.-  PRESSUPOST  2022           

CONCEPTE                                         ENTRADES       SORTIDES                 

Quotes socis                                          1.950

Subvenció Ajuntament                            1.962

Dèficit sortides                                                                      800

Pagaments conferenciants                                                  600

Impremta NB Comunicacions                                          1.500

Correus                                                                                140

Despeses bancàries                                                              100     

Despeses diverses                                                                 250

Assegurances                                                                         220

Gestoria                                                                                  130

Informàtica i material oficina                                              100

TOTALS                                                      3.912                3.840

PUNT 6.- La secretaria d’Ampel senyora Camila González presenta per escrit la seva dimissió com a secretària, que no com a membre de la Junta, per manca de disponibilitat de temps. Ocuparà el lloc de secretària la membre de la Junta senyora Maria Lluïsa Borrull.

PUNT 7.- No hi ha preguntes.

Acabem l’acte desitjant-nos bon Nadal i bon Any amb una copeta de cava.